OPEN DICHT Bruggedichten

open dicht

impressie bruggedicht

De ambitie in dit project is om aan de onderkant of rondom een tiental bruggen over de Delfshavense Schie gedichten van Rotterdamse dichters aan te brengen die tijdens het wachten leesbaar zijn voor wandelaars, fietsers en automobilisten, als een lint van bruggedichten in Rotterdam West (Delfshaven en Overschie), van de Maas tot aan de Schie. Op de hieraan verbonden toekomstige website vind je informatie over de wandel/fietsroute en de bruggedichten, Rotterdamse dichters en de bruggen en je hebt er toegang tot inspirerende tools bij het dichten en lesgeven: een Do it yourself -programma. Je kan er zelf direct mee aan de slag, thuis, tijdens de wandeling of in het leslokaal vanaf het digibord. Er werd eind 2017 gestart met de poëzieselectie, en vanaf 2018 starten we met de eerste vergunningaanvragen en ontwerpen. Voor 7 zoeken wij aanvullende financiering. Eind 2019 hopen we alle bruggen te hebben verfraaid. Uitvoering is afhankelijk van fondsenwerving en vergunningverlening.

Uitvoering: 2017 – 2019logo stichting De zoek naar Schittering
Stichting De zoek naar schittering voert het project uit in samenwerking met Rotterdamsedichters.nl, Poetry International, Civiel bureau Waterpas.
GEEN POEHA voert de projectmanagement in opdracht van Stichting De zoek naar Schittering. Het project wordt daar uitgebreid toegelicht.
nb De toekomstige website bruggedichten.nl linkt voorlopig naar de projectpagina van de stichting. 

Initiatiefnemer en partners
Het project OPEN DICHT bruggedichten is een initiatief van Jiske Foppe van GEEN POEHA zaak voor poëzie  en fondsenwerving, in samenwerking met kennispartners Rotterdamsedichters.nl, Poetry International en civiel adviesbureau Waterpas. Dichter Daniël Dee is door OPEN DICHT bruggedichten gevraagd één van de 10 gedichten te schrijven voor dit project en is daarnaast de coördinator Poëzie. Derek Otte, onze huidige stadsdichter en spoken word performer is ambassadeur van het project.

Financiering door: CityLab010, CBK Rotterdam, Job Dura fonds en STOER
Met behulp van CityLab010, CBK Rotterdam, Job Dura fonds en STOER (stichting organisatie van effectenhandelaren te Rotterdam) starten we in 2018 met (de aanvraag en voorbereiding van) 3 bruggen, de website met DIY-programma en route. Voor de overige 7 bruggen zoeken wij aanvullende financiering bij fondsen en zakelijk partners. Volledige realisatie wordt beoogd voor eind 2019.De financiers en samenwerkingspartners van OPEN DICHT bruggedichten.