open/ dicht_ bruggedichten

De ambitie in dit project is om aan de onderkant of rondom een tiental bruggen over de Delfshavense Schie gedichten van Rotterdamse dichters aan te brengen die tijdens het wachten leesbaar zijn voor wandelaars, fietsers en automobilisten, als een lint van bruggedichten in Rotterdam West (Delfshaven en Overschie), van de Maas tot aan de Schie. Op de hieraan verbonden website www.bruggedichten.nl vind je informatie over de wandel/fietsroute en de bruggedichten, Rotterdamse dichters en de bruggen. Er werd eind 2017 gestart met de poëzieselectie en voorbereidingen. In 2019 is het bruggedicht van Daniël Dee aan de Mathenesserbrug gerealiseerd, in 2020 het bruggedicht van Ester Naomi Perquin aan de Parkhavenbrug en in 2021 het gedicht .broodkruim van Dean Bowen aan de brugpijler van de Beukelsbrug. Momenteel wordt gewerkt aan het bruggedicht aan de Jonkersbrug, van het gedicht ‘Hier en nu’ (gepubliceerd in: Het wolkenreparatieatelier, 2018, Podium) van Peter Swanborn in een ontwerp en lettertype van Milou van Ham. Uitvoering is afhankelijk van fondsenwerving en vergunningverlening. Voor de bruggen zoeken wij aanvullende financiering. Op www.bruggedichten.nl staat alle informatie per brug.

Stichting de Zoek naar Schitteringlogo stichting De zoek naar Schittering
Stichting de Zoek naar Schittering voert het project uit in samenwerking met Rotterdamsedichters.nl, Poetry International, Civiel bureau Waterpas.
GEEN POEHA voert de projectmanagement in opdracht van Stichting De zoek naar Schittering. Het project wordt daar uitgebreid toegelicht.

Initiatiefnemer en partners
open/ dicht_ bruggedichten is een initiatief van Jiske Foppe van GEEN POEHA zaak voor poëzie, in samenwerking met kennispartners Rotterdamsedichters.nl, Poetry International en civiel adviesbureau Waterpas. Dichter Daniël Dee is als eerste door open/ dicht_bruggedichten gevraagd één van de bruggedichten te schrijven voor het project en was daarnaast de coördinator Poëzie.

Financiering

De eerste vier bruggedichten in het project, aan de Mathenesserbrug, de Parkhavenbrug de Beukelsbrug, de Jonkersbrug, en de website bruggedichten.nl kwamen tot stand dankzij bijdragen en ondersteuning van de Gemeente Rotterdam (CityLab010), Stichting Van Beuningen/Peterich-fonds, Pictoright Steunfonds, BPD Cultuurfonds, de Erasmusstichting,  Prins Berhard Cultuurfonds, Job Durafonds, CultuurConcreet, Gebiedscommissie Delfshaven, J.E. Jurriaansestichting, CBK Rotterdam, Mij. tot Nut van t Algemeen Rotterdam, STOER, en Civiel bureau Waterpas.

Voor de overige 6 bruggen zoeken wij aanvullende financiering bij fondsen en zakelijk partners. Momenteel wordt gewerkt aan de bruggedichten voor de Jonkersbrug en de Giessenbrug.