OPEN DICHT Bruggedichten

open dicht

ACTUEEL 
De poëzie commissie buigt zich momenteel over de selectie gedichten of dichters waarvan we werk op de bruggen over de Delfshavense Schie hopen te kunnen laten zien. Rotterdammers konden tot 18 november hun suggestie voor een Rotterdamse dichter of gedicht aan de selectiecommissie mailen. Hier is via diverse media aandacht aan besteed (zie onder). Er zijn in totaal 42 dichters aangedragen, en vele malen meer gedichten. De voorselectie bestaat uit alle dichters en/of gedichten die door de initiatiefnemer, de commissieleden en Rotterdammers worden aangedragen. Er wordt per brug publiekelijk gecommuniceerd over de uiteindelijke geselecteerde dichter(s) omdat realisatie per brug afhankelijk is van fondsenwerving en vergunningverlening.

HIER vind je meer informatie over onder meer de criteria, de poëzie selectie en de commissie.

impressie bruggedicht

Wat gaan we doen 
Dit project is toegekend vanuit de Rotterdamse CityLab010 subsidie 2017. Aan de onderkant of rondom bruggen over de Delfshavense Schie worden gedichten van Rotterdamse dichters aangebracht die tijdens het wachten leesbaar zijn voor wandelaars, fietsers en automobilisten, als een lint van bruggedichten in Rotterdam West, van de Maas tot aan de Schie. Op de hieraan verbonden toekomstige website vind je informatie over de wandel/fietsroute en de bruggedichten, Rotterdamse dichters en de bruggen en je hebt er toegang tot inspirerende tools bij het dichten en lesgeven: een Do it yourself -programma. Deze route, lesbrieven, werkbladen, interactieve tools en pagina’s met DIY opdrachten zijn voor iedereen beschikbaar. Je kan er zelf direct mee aan de slag, thuis, tijdens het vrijwilligerswerk en de wandeling of in het leslokaal vanaf het digibord. Er wordt eind 2017 gestart met de poëzieselectie, vergunningaanvragen en ontwerpen voor 3 bruggen en voor resterende bruggen zoeken wij aanvullende financiering. Eind 2019 hopen we alle bruggen te hebben verfraaid.

Initiatiefnemer en partners
Het project OPEN DICHT bruggedichten is een initiatief van Jiske Foppe van GEEN POEHA zaak voor poëzie  en fondsenwerving, in samenwerking met kennispartners Rotterdamsedichters.nl, Poetry International en civiel adviesbureau Waterpas, dat tevens in opdracht adviseert en begeleidt in de vergunningaanvraag. Daniël Dee is door OPEN DICHT bruggedichten gevraagd één van de 10 gedichten te schrijven voor dit project en is daarnaast de coördinator Poëzie. Derek Otte, onze huidige stadsdichter en spoken word performer is ambassadeur van het project.

Uitvoering: 2017 – 2019
Stichting De zoek naar schittering voert het project uit in samenwerking met Rotterdamsedichters.nl, Poetry International, Civiel bureau Waterpas.

Financiering door: CityLab010, CBK Rotterdam, Job Dura fonds
Met behulp van CityLab010, CBK Rotterdam en Job Dura fonds starten we in 2018 met 3 bruggen, de website met DIY-programma en route. Voor de overige 7 bruggen zoeken wij aanvullende financiering bij fondsen en zakelijk partners. Volledige realisatie wordt beoogd voor eind 2019.

De financiers en samenwerkingspartners van OPEN DICHT bruggedichten.

het project online en in de media:

Locaties
Open Dicht locaties Rotterdam

De selectie van de poëzie 

Suggesties van Rotterdammers via mijntip@bruggedichten.nl

De poëzie voor onder en rondom de bruggen wordt geselecteerd door een commissie onder leiding van Daniël Dee. Maar we vragen Rotterdammers om ook hun suggesties voor Rotterdamse dichters of gedicht aan de commissie te mailen aan: mijntip@bruggedichten.nl. Hun suggesties worden dan meegenomen in de voorselectie waar de commissie zich over gaat buigen. Rotterdammers kunnen tot 18 november 2017 aan de commissie laten weten van welke dichter zij graag werk onder, op of nabij een brug zouden willen zien met een gedicht. Er wordt per realisatie van een brug publiekelijk gecommuniceerd over de uiteindelijke geselecteerde dichter.

De commissie kiest uit deze voorselectie een long list waarna zij een besluit neemt over de short list, op basis van de volgende criteria:

Criteria bij selectie poëzie voor op, onder of nabij de brug

Kwaliteit Een subjectief maar onontbeerlijk begrip, het moet in ieder geval gaan om professioneel werk.
–Lengte Afhankelijk van de afmetingen van de brug en eventuele andere technische vereisten.
–Rotterdams De poëzie is van Rotterdamse dichters; dat wil zeggen dichters die hier geboren zijn, gewoond of gewerkt hebben of nog steeds wonen en werken, dus een duidelijke affiniteit hebben met onze stad.
–Originaliteit Het gedicht moet niet elders in de stad te vinden zijn, de dichter moet evenmin al heel vaak met andere teksten in het stadsbeeld te vinden zijn, er is ruimte voor zoveel meer.
–Eeuwigheidswaarde De inhoud moet ook over een paar jaar nog steeds interessant zijn.
–Thema Tenslotte wordt in de uiteindelijke selectie rekening gehouden met thematiek, denk daarbij bijvoorbeeld aan het water, de brug, de rivier, kanaal, verbinding, stilte, wachten, de stad, het stadsleven.

Bekendmaking selectie
De voorselectie bestaat uit alle dichters en/of gedichten die door de initiatiefnemer, de commissieleden en Rotterdammers worden aangedragen. Er wordt per brug publiekelijk gecommuniceerd over de uiteindelijke geselecteerde dichters per brug omdat dat realisatie per brug afhankelijk is van fondsenwerving en realisatie daarnaast ook van vergunningverlening afhankelijk is.

De selectiecommissie poëzie

Voorzitter van de selectiecommissie is Daniël Dee (1975).

Daniël Dee is de gevraagd als coördinator Poëzie van OPEN DICHT bruggedichten vanuit zijn expertise als dichter, voormalig Rotterdams stadsdichter 2013-2014, redacteur en mede-oprichter van de website Rotterdamsedichters.nl, samen met Bart Driessen. Dee ambieerde tijdens zijn stadsdichterschap al gedichten onder de brug aan te brengen, realisatie van de bruggen lukte destijds echter niet. Voor de huidige initiatiefnemer Jiske Foppe (GEEN POEHA en Stichting De zoek naar schittering) was deze combinatie van zaken reden om hem te betrekken bij het project OPEN DICHT bruggedichten en hem bovendien te vragen zelf één van de gedichten voor de selectie te schrijven. Daarmee heeft hij nu de handen vrij om als voorzitter van deze commissie de selectie van de overige gedichten te begeleiden.

Hij nodigde als commissieleden uit:

Christine Bosch (1983)

–eigenaar van Bosch & de Jong Boekhandelaren en zelfstandig redacteur

Bosch’ missie lijkt het om elke Rotterdammer aan het lezen te krijgen, in het bijzonder literair werk. Haar eerste boekhandel, De Balustrade, stond in Rotterdam West, praktisch tegen de Delfshavense Schie aan. Het was een plek waar je niet direct een boekhandel zou verwachten. Ze is zelf ook woonachtig in de wijk. Tegenwoordig runt ze een boekhandel in Rotterdam Zuid. Als redacteur van het ter ziele gegane tijdschrift Tortuca weet ze als ingewijde wat er gebeurt aan poëzie in de stad.

Hermen Hoek (1989)

–redacteur bij Uitgeverij Douane en leraar Nederlands

Onder het redacteurschap van Hoek zijn meerdere belangrijke dichtbundels verschenen, waaronder verschillende bundels van Rotterdamse dichters. Hij weet feilloos kwaliteit te herkennen, of waar het aan schort in een gedicht, en kan dat altijd perfect onderbouwen.

Gyz La Rivière (1976)

–kunstenaar, voormalig vormgever van poëzietijdschrift Krakatau en autoriteit op het gebied van kunst in de publieke ruimte in Rotterdam

La Rivière is al jaren, vanuit een persoonlijke fascinatie, een verwoed verzamelaar van publicaties van Rotterdamse schrijvers en met name dichters. Als kunstenaar heeft hij het standaard werk (in stripvorm) geschreven over kunst in de buitenruimte van Rotterdam. Bijna alle beelden, monumenten, gevelversieringen en muurschilderingen  komen in Rome’dam aan bod. In 2014 kwam zijn film Rotterdam 2040 uit waarin hij voorstellen doet over de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. http://www.rotterdam2040.nl/.

Ontwerp gedicht op brug
Voor het ontwerp op de brug wordt per brug of per selectie bruggen een typografisch ontwerper danwel kunstenaar uitgenodigd door Stichting De zoek naar schittering. Hierbij wordt met CBK Rotterdam afgestemd. De ontwerpers baseren hun ontwerp tevens op de combinatie van het gedicht en (technische vereisten en mogelijkheden van) de brug. Naast kwalitatief inhoudelijke afwegingen is het hebben van affiniteit met Rotterdam ook uitgangspunt bij de selectie van de ontwerper(s).