Privacyverklaring

Privacyverklaring 

GEEN POEHA, GEEN POEHA gedichtenwinkel, GEEN POEHA fondsenwerving
zijn geregistreerde handelsnamen van Jiske Foppe
jiske@geenpoeha.com

Deze Privacy verklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dient ter informatie van de klanten en relaties van GEEN POEHA .

Samenvatting Privacy verklaring:

 • GEEN POEHA registreert incidenteel, minimale persoonsgegevens, zoals NAW gegevens, functie, email, website, telefoon en bankrekening, kvk en btw nummer en statistieken over websitebezoek.
 • je kan altijd een email sturen met het verzoek om jouw persoonsgegevens uit de GEEN POEHA database of crm niet langer te gebruiken of te wissen.
 • cookie statement

Privacy verklaring
Incidentele verwerking van persoonsgegevens
GEEN POEHA bewaart (een deel van) de volgende gegevens voor het (zakelijk) contact met jou in digitale bestanden of client relation management system (CRM):

Gewone persoonsgegevens:

 • NAW gegevens: (bedrijfs)Naam, Adres, Woonplaats
 • Functie
 • Emailadres
 • Website
 • Telefoonnummer
 • Bankgegevens
 • Kvk nummer / BTW nummer
 • Alleen in geval van specifieke projecten (bv. de Geluk op Zuid gedichtenwedstrijd) en met expliciete toestemming: geboorte data of leeftijd van jongeren onder de 16, en dit uitsluitend met expliciete toestemming van ouders/verzorgers
 • Geanonimiseerde gegevens over jouw bezoek aan deze website

Door gegevens aan GEEN POEHA te verstrekken geef je toestemming aan GEEN POEHA om deze gegevens voor zakelijke correspondentie, offertes,  facturering en uitnodigingen te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk als GEEN POEHA diensten voor je uitvoert.
Als jouw gegevens niet meer nodig zijn voor dienstverlening of voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en de wettelijke bewaartermijn verlopen is, worden de gegevens verwijderd.

Doeleinden
Gegevens van zakelijk contacten, (potentiële) klanten en opdrachtgevers, overige geïnteresseerden en netwerkrelaties worden uitsluitend gebruikt voor:

 • contact onderhouden met jou via email, telefoon en whatsapp /sms en uitnodigingen
 • offertes en facturering
 • administratie en boekhouding
 • correspondentie over en binnen een opdracht
 • het product Dichter in Huis
 • Projectmatig: bijv. de Geluk op Zuid gedichtenwedstrijd

Verstrekking aan derden
Jouw gegevens worden uiteraard aan niemand verstrekt, tenzij we je als leverancier graag aan iemand aanraden natuurlijk. Dan geeft GEEN POEHA je bedrijfsnaam, en/of emailadres en/of website door aan een derde.
Voor de dienst Dichter in Huis geven we jouw NAW gegevens door aan de dichter.
Jij kan via GEEN POEHA contact zoeken met de dichter, indien nodig.

Toestemming
GEEN POEHA mag deze gegevens uitsluitend bewaren met jouw toestemming. Om geldige toestemming aan te tonen moet GEEN POEHA kunnen laten zien op basis van welke informatie jij toestemming geeft om deze gegevens te bewaren. Daarom:

 • vink je bij de contactformulieren op de contactpagina van https://www.geenpoeha.com/contact en voor contact via Dichter in Huis https://www.geenpoeha.com/homepage/dichter-in-huis/ de Privacy toestemming aan en
 • worden de ingevulde persoonsgegevens (naam, email, evt telefoonnummer en je bestelling of vraag) bewaard om op je bericht te reageren.
 • gaat GEEN POEHA ervanuit dat, indien je GEEN POEHA zelf benaderde via mail, telefoon, een kaartje gaf of anderszins hierdoor contactgegevens verstrekte, dat deze gegevens gebruikt mogen worden om te reageren of je (weer) te kunnen benaderen.
 • In the cloud: op projectbasis wordt met platforms zoals Google maps en Dropbox gewerkt.
  Emailgegevens worden in het (online en offline) emailprogramma / crm bewaard.
 • Vooralsnog wordt geen gebruikt gemaakt van een mailprogramma zoals MailChimp e.d.

Rechten, opvragen en aanpassing gegevens

Je kan: inzage krijgen in welke gegevens we van je hebben opgeslagen en die indien gewenst laten corrigeren of verwijderen (voor zover juridisch toege­staan); GEEN POEHA vragen de verwerking van jouw gegevens te stoppen, of vragen om de overdracht van jouw gegevens aan derden.
Na wederzijdse bevestiging door GEEN POEHA van dit verzoek zal hieraan binnen een maand worden voldaan.
Als je het oneens bent met de manier waarop GEEN POEHA omgaat met de privacy van jouw gegevens dan heb je uiteraard de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of juridische ondersteuning te zoeken.

Cookie statement

Via websitebezoek wordt er vaak automatisch informatie opgeslagen op jouw computer in de vorm van een ‘cookie’ (een digitaal gegevenspakketje). Op deze website wordt zeer beperkt gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de bezoeker, ze onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen.
Functionele cookies zorgen ervoor dat websites goed werken. Met analytische cookies  krijgt GEEN POEHA inzicht in hoe bezoekers gebruik maken van de website. Ze maken een minimaal inbreuk op je privacy, bovendien anonimiseert GEEN POEHA deze in het gebruik via de instellingen.
Zowel voor analytische als functionele cookies hoef je geen toestemming aan de bezoeker te vragen. Op deze site zijn 6 ‘First party’ cookies actief  (cookies voor eigen gebruik), 5 analytische (__utmt, __utmb, __utma, __utmz, __utmc) van Google Analytics en één (__unam) voor de deelknoppen van ShareThis. Hieronder staan tips hoe je er zelf voor kan zorgen dat je kan surfen zonder cookies.

Advertising cookies (tracking cookies) kunnen door adverteerders en derde partijen worden gebruikt om een bezoekersprofiel op te stellen, zoals bijvoorbeeld YouTube doet via embedded video’s, of via facebook plugins.
GEEN POEHA heeft geen invloed op wat deze partijen met hun cookies doen. GEEN POEHA adverteert niet op deze website.

Tips Jij kan jezelf afmelden voor (tracking) cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Zie hiervoor de hulpfunctie van je browser. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Je kan het vastleggen en verwerken van door cookies gegenereerde gegevens (inclusief IP-adres) voorkomen door een zogenoemde opt-out browser add-on te installeren. Dat kan onder meer via deze link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Ook interessant: de cookie tracker om websites op cookies te checken.

Google Analytics 

Deze website verzamelt via Google Analytics gegevens om het inzicht te krijgen in het gebruik van de website door bezoekers en de herkomst van bezoekers. GEEN POEHA doet dit om te kunnen zien hoe de website wordt gebruikt. Google Analytics levert rapportages over het gebruik van de website en genereert informatie over het gebruik van de website door bezoekers door een cookie te plaatsen op jouw computer.
De informatie die Google Analytics verzamelt, wordt geanonimiseerd en is niet persoonlijk herleidbaar. De locatie (op land niveau) van bezoekers is wel te zien. GEEN POEHA heeft via de instellingen Google  Inc. geen toestemming gegeven deze informatie te delen met commerciële afdelingen of aan derden te verstrekken, tenzij Google Inc. daartoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google Inc. verwerken. Op dit laatste heeft GEEN POEHA geen invloed.

Meer informatie kun je ten alle tijde opvragen bij GEEN POEHA.
GEEN POEHA behoud zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.


Met dank aan AVG expert Jurgen van der Vlugt  https://maverisk.nl